İzinli Elektronik İleti Gönderimi İçin Gerekenler

İzinli Elektronik İleti Göndermeniz İçin Yapılması Gerekenler İzinli Elektronik İleti, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari mesajların, yönetmelikte belirlenenler dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dahilinde gönderilen [...]

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti Yönetim Sistemi, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince sunulan ticari elektronik ileti izin ve ret süreçlerinin yönetilebildiği web tabanlı bir izin yönetim platformuna İleti Yönetim Sistemi (İYS) [...]

Scroll Up