Yönetmelik Amacı ve Kapsamı

Kanun Yayın Tarihi : 5 Kasım 2014
Kanun Yürürlük Tarihi :
1 Mayıs 2015
www.resmigazete.gov.tr

Yönetmelik Yayın Tarihi : 15 Temmuz 2015
www.gtb.gov.tr

Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerini ve ticari elektronik iletilerde ( Email, SMS, Sesli Mesaj ) uyulması gereken usul ve esasları kapsamaktadır. (REFERANS : Madde 1 )

Yönetmelik kapsamı gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ve işletmesini tanıtmak ve bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar.
(REFERANS : Madde 2 – 1)

Kapsam Dışı : Kimler Muaftır ? Kimlere Uygulanmaz?

(REFERANS : Madde 2 – 2)

Onay Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir ?

 • Alıcı kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla bilgilerini paylaşmış ve temin edilen bir mal veya hizmete ilgili değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletilerde onay almaya gerek yoktur.
 • Devam eden abonelik üyelik veya ortaklık durumunda borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın almak ve teslimat vb durumlar ilişkin bildirimlerde onay alma zorunluluğu aranamaz Ancak bu gönderim içeriklerinde mal ve hizmetin özendirilmesi veya tanıtımı yapılamaz.
 • Alıcı kitlesi kurumlar ( tacir ve esnaf ) olan gönderimlerde önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak gönderim yapılan tacir veya esnaf mesaj alımını ret etme hakkı bulunmaktadır, mesaj alımını ret ettikten sonra gönderim yapılamaz.
 • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre aracılık hizmeti faaliyetinde bulunan şirketlerin müşterilerine gönderilen ticari elektronik iletiler.

(REFERANS : Madde 6 – 1 / 6 – 2 / 6 – 3 / 6 – 4)

Onay Nasıl Alınır ?

 • Onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla alınabilir.
 • Onayda alıcının alıcının kabul beyanı ayrıca adı soyadı ve iletişim adresi yer alır.
 • Onay metninde kabul beyanı önceden seçili olmaksızın seçili olmayacak şekilde sunulur.
 • Fiziksel ortamda izin alınabilir. Fiziksel ortamda alınan onayda onay verenin imzası aranır.
 • Onay elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkanı da sağlanarak, alıcıya aynı gün içinde iletilmelidir.
 • Alıcının elektronik iletişim adreslerine, ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
 • Onay alımı, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içine dahil ediliyorsa, sözleşmenin sonunda kabul beyanı, reddetme imkanı da bilgileri verilerek en 12 punto ile yazılı olarak belirtilmelidir.
 • Onay herhangi bir mal veya hizmetin temini için ön şart olamaz.
 • Onay ispat yükümlülüğü kuruma aittir.
 • Acente, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmelerinde taraflardan birine verilen onay, bu sözleşmeye konu olan mal hizmet ve marka ile sınırlı kalmak şartı ile sözleşmenin diğer tarafında içinde verilmiş sayılır.
  • Örnek: Beyaz Eşya Bayisi müşterisinden onay aldığı zaman, mal ve hizmet sattığı markaya da onay almış sayılır.

(REFERANS : Madde 7 – 1 / 7 – 2 / 7 – 3 / 7 – 4 / 7 – 5 / 7 – 6 / 7 – 7 / 7 – 8 / 7 – 9 / 7 – 10)

Mesaj İçeriği Nasıl Olmalıdır ? ( İleti Şekil Şartları )

 • Ticari elektronik iletinizin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Alınan onayın kapsamı, gönderilerin içeriği ile örtüşmelidir.
 • SMS iletilerinin içeriğinde, firmalar için Mersis No, şahıs işletmelerinde Ad Soyad ve TCKimlik Numarasına yer verilmesi gerekmektedir. *
 • Kurum kısa mesaj numarası, telefon, faks ve eposta adresi gibi iletişim bilgilerinden en az birini mesaj içeriğinde yer vermelidir.
 • Açık bir şekilde anlaşılamadığı takdirde mesaj içeriğinde tanıtım, kampanya, bilgilendirme gibi tanımlayıcı ibarenin yer alması gerekir.
 • İndirim, hediye gibi promosyonlar, mesaj içeriğinde açıkça beliritilmeli, Promosyana ait içeriklerin sunulması gerekliliği durumlarında ilgili şartların açıklandığı sayfaya link veya müşteri hizmetleri numaralarının mesak içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir.

* Email gönderileri içeriğinde, emailin başlığında veya içeriğinde, firmaları için Mersis No ve ticaret ünvanı, şahıs işletmeleri / esnaflar için Ad Soyad ve TCKimlik numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

(REFERANS : Madde 8 – 1 / 8 – 2 / 8 – 3 / 8 – 4 / 8 – 5 / 8 – 6 / 8 – 7)

MERSİS Numarasını nereden temin edebilirim ?

Kurumunuzu temsil eden Mernis Numarasınızı http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Mersis/%C5%9EirketSorgulama/tabid/64/ctl/FirmaArama/mid/407/Default.aspx adresinden kayıt olup öğrenebilirsiniz.

Müşterinizin Reddetme Hakkı ve Bildirim Koşulları

 • Her ileti içeriğinizde ret bildirim hakkı yer almalıdır. Müşterilerinizin hiçbir gerekçe göstermeden ileti almayı reddedebilir.
 • Kurumlar SMS almak istemeyen müşterilerinden, mesaj almak istemediklerine dair bilgiyi kolay ve ücretsiz bir yöntemle yükümlüdür.
 • Müşterinizin sizden mesaj almayı reddetmiş olması, alıcıya gönderim yapmak zorunlu olduğunuz koşullarda geçerli değildir.

(REFERANS : Madde 9 – 1 / 9 – 3 / 9 – 4 / 9 – 5 )

Mevcut Veritabanım ne olacak ?

Yönetmelik kapsamında belirtilen Beşinci Bölüm / Çeşitli ve Son hükümler / Geçici Madde 2’ye göre Kanunun yürürlük tarihi 1 Mayıs’tan önce müşterilerinize mal ve hizmet teminine yönelik işlemler sırasında oluşmuş müşteri veritabanınız ONAYLI olarak kabul edilmektedir.

(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2)

Mevcut Veritabanıma nasıl gönderim yapabilirim ?

Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2015 tarihinden önce kurumuzun sahip olduğu doğrudan mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiğiniz müşteri veritabanlarınız onaylı olarak kabul edilecektir.

Onay verdiği kabul edilen müşterilerinize ilk gönderinizde veritabanınızda kayıtlı olduğunuza dair bilgilendirme ile, reddetme hakkı tanınarak gönderim yapma hakkına sahipsiniz.

(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2 / Geçici Madde 1 – 3)

Şikayet Süreci Nasıl İşleyecek ?

Şikayet başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet kapısı veya bakanlığın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüklerinde yapılacaktı.

Cezalar Nelerdir ?

Denetim ve Ceza kesmeye yetkili kurum Ticaret ve Gümrük bakanlığı il müdürlükleridir.

5000 TL’ye kadar

 • İzin almadan ileti gönderilmesi durumunda
 • İletinin alınan onaya uygun olmaması durumunda
 • Denetim müfettişlerine ilgili belge ve bilgilerin verilmemesi durumunda

10.000 TL’ye kadar

 • Mesaj içerisinde Firma bilgilerinin yer almaması
 • Mesaj içinde Firma İletişim bilgilerinin olmaması durumunda

15.000 TL’ye kadar

 • İletinin reddetme hakkının verilmemesi durumunda
 • İndirim ve Promosyonlarda faydalanma şartlarının açıkça anlatılmadığı durumlarda

50.000 TL’ye kadar

 • İzin almadan gönderilen mesajın birden fazla kişiye gönderilmesi durumunda 10 katı ( 5000 X 10 )
Scroll Up