Mobil Pazarlama Nedir?

mobil pazarlamaAmerikan Mobil Pazarlama Birligi MMA’nın (Mobile Marketing Association) yapmıs oldugu tanıma göre mobil pazarlama; organizasyonlara herhangi bir mobil cihaz veya ağ aracılığı ile hedef kitleleri ile interaktif ve onların ilgi alanlarına uygun bir şekilde iletişim ve bağlılık kurabilme imkanı veren uygulamalar kümesidir.

Bu uygulamalar kümesi tanımı içinde aktiviteler, kurumlar, süreçler, sektör oyuncuları, standartlar, reklam ve medya, promosyon, ilişki yönetimi, CRM, müşteri hizmetleri, sadakat, sosyal pazarlama ve pazarlama her türlü yeni biçimlerini kapsamaktadır. Müşteri ile bağ kurma kavramı ise ilişki başlatma, müşteri kazanma, aktivite oluşturma, sosyal etkileşim oluşturma anlamına gelmektedir.

Neden Mobil Pazarlama?

Mobil Pazarlama kampanyalarında net olarak kampanyanzın hedef kitlesinin kaç kişi olduğunu belirler, ulaştığınız bu kişilerin ne kadarının geri dönüş yaptığını net olarak bilirsiniz. Kampanyaya katılan kişi sayısının mesaj gönderilen hedef kitle sayısına oranı kazanım oranı denilen oranı verir ki bu da bir nevi size kampanyanızın amacına ulaşıp ulaşmadığını, başarı oranını gösterir. Diğer mecralarla kıyasladığınızda hiç birinde tam olarak mesajın kaç kişiye net olarak ulaştığını elde edememekteyiz, mobil pazarlama bu özelliği ile diğer uygulamalardan farklılaşmaktadır.

Mobil Pazarlama özellikle 16-30 yaşa arası hedef alındığında çok yüksek geri dönüş alanlarına sahip olmaktadır. Yeni nesilin cep telefonlarına ilgisi bunun en önemli sebeplerinden biridir. İçeriklerin eğlenceli olması, belirtilen yaş grubunun bu yaş ilgi alanına yönelik kampanylar tasarlanması, grubun teknolojiye ve yeniliklere hızla adapte olması gibi nedenlerle geri dönüş oranları yükseliyor ve bu sayede başarılı kampanyalar geliştirilmiş oluyor.