Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" veya "Kanun") 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ve bu verilerin güvenliğinin sağlanmasına dair temel düzenlemeleri içermektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat, veri sorumlularına ve veri işleyenlere hukuki, idari ve teknik önlemleri almak başta olmak üzere bazı yükümlülükler getirmiş ve bu yükümlülüklere uyulmamasını ise idari para cezası yaptırımına bağlamıştır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Neler Yapılmalıdır?

 • 24 Mart 2016 tarihinden önce rehberinize kayıt olan kişilere, KVK esaslarına uyduğunuzu ifade eden bilgilendirme mesajları göndermenizi tavsiye ederiz. Dilediğiniz metinleri yazarak müşterilerinize mesaj gönderebileceğiniz gibi, bizim işinizi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız şablon-örnek mesajlarımızı “şablon mesajlar” menüsünde bulabilirsiniz.
 • 24 Mart 2016 tarihinden sonra rehberinize kayıt olan kişilerden ise KVK esaslarına göre onların bilgilerini kullanmak ve onlarla iletişim kurmak için izin almanız gerekiyor.

 • Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun olarak, müşterileriniz ile izinli iletişim sağlamanız amacıyla KVK servisimizi hazırladık. KVK Servisi ile hem mevcut veri tabanınızı güncelleyebilir, hem de yeni müşterilerinizi rehberinize, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu [ETK] ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [KVK] esaslarına uygun olarak izinli statüsünde ekleyebilirsiniz.


  KVKK Servisi ile Neler Yapabilirsiniz?

  Mevcut müşterilerinizden TopluSMS, Toplu Mail ya da dijital form ile KVKK izni alabilirsiniz.
  Yeni müşterilerinizden TopluSMS, Toplu Mail ya da dijital form ile ETK ve KVKK izni alabilir, rehberinize izinli olarak ekleyebilirsiniz.
  Müşterilerinizin bir SMS ile size ulaşmasını ve otomatik olarak kişisel bilgilerini sorgulamalarını sağlayabilirsiniz.

  kişisel verileri koruma kanunu servisleri Müşterilerinizle hangi yolla iletişime geçiyorsanız, aynı kanal üzerinden KVKK izinlerini yönetebilirsiniz. Sizin için birden fazla servis hazırladık. Aşağıdaki servislerimizden firmanıza en uygun olanı seçebilir, belirleyeceğiniz metin ve kurgular ile servisinizi aktif edebilirsiniz.

  JetSMS+ ile KVKK Servisi

  Müşterilerinizin cep telefonlarına göndereceğiniz TopluSMS içinde firmanıza özel tasarlanan HTML form linki yer alır. Mevcut müşterilerinizin sistemlerinizde yer alan bilgileri ile oluşturduğumuz bu form aracılığı ile müşterilerinizden bilgilerini güncellemelerini ve kişisel verilerin işlenmesi için izinlerini isteyebilirsiniz.

  JetMail (Toplu Mail) ile KVKK Servisi

  Müşterilerinize göndereceğiniz Toplu Mail içinde firmanıza özel tasarlanan HTML form linki yer alır. Mevcut müşterilerinizin sistemlerinizde yer alan bilgileri ile oluşturduğumuz bu form aracılığı ile müşterilerinizden bilgilerini güncellemelerini ve kişisel verilerin işlenmesi için izinlerini isteyebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Sorgulanması Servisi

  Biotekno ile firmanız arasındaki entegrasyon ile müşterilerinizin sistemlerinizdeki bilgileri ile güvenli bir veri tabanı oluşturuyoruz. Firmanıza özel olarak aktif edilen kısa numara ve anahtar kelime ile İnteraktif kanalımız üzerinden, müşterileriniz bir SMS ile size ulaşabilir ve otomatik olarak sisteminizde hangi bilgilerini tuttuğunu sorgulayabilir. Kısa numaraya gönderilen SMS sonrasında, SMS’i gönderen GSM numarası ile veri tabanınız arasında otomatik eşleşme yapılır ve müşterinize sisteminizdeki bilgiler SMS ile gönderilir.

  Müşterilerinize elektronik pazarlama yöntemleri ile ulaşmak istiyorsanız, açık rızalarını almanız gereklidir.

  SERVİSİN ÖZELLİKLERİ

  Firmanıza Özel HTML Form Tasarımı

  JetSMS+ Rehberine Otomatik Aktarım

  İzinli Veri Tabanı Yönetimi

  7 / 365 Müşteri Hizmetleri desteği

  Detaylı raporlama

  Firmanızın sistemleri ile ücretsiz entegrasyon


  KVKK KAPSAMINDA FİRMANIZ ADINA YAPMANIZ GEREKENLER


 • Firmanız adına bir aydınlatma metni hazırlamalısınız. Örnek olarak BİOTEKNO'ya ait metni inceleyebilirsiniz.
 • Firmanız adına Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası hazırlamalısınız. Örnek olarak BİOTEKNO'ya ait politikayı inceleyebilirsiniz.

 • Firmanıza ait iş süreçlerinizi anlatan bir akış hazırlamalısınız. Bu dokümanda ürün ve hizmetlerinize uygun olarak, müşterilerinizin hangi bilgilerini hangi koşullarda sakladığınızı ve işlediğinizi, kişisel verilerin işlenme amaçlarını, açıklamalısınız. Ayrıca şirketinizdeki veri sorumlularını belirlemeli, sorumluların verilere erişim yetkilerini ve kısıtlarını belirtmelisiniz. Örnek olarak BİOTEKNO'ya ait iş akışımızı inceleyebilirsiniz. • Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını Sizler İçin Derledik

  Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak, usul ve esasları düzenlemektir.
  Kanunu incelemek için tıklayınız.
  Kısaca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veridir. Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli kararına göre; kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eder.
  KVK, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
  KVK gereğince, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen, kaydedilen, depolanan, değiştirilen, yeniden düzenlenen, açıklanan, aktarılan, devralınan, sınıflandırılan ya da kullanılması engellenen her türlü işlemi kapsar.
  Kişisel verilerin hukuka uygun işlendiğinden bahsedebilmek için Kanun tarafından belirlenen bir takım ilkelere uyulması gerekir. Bu ilkeler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, işlenen verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, verilerin belirli, açık, meşru amaçlar için işlenmeleri, verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmaları ile verilerin öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeleridir. Bunun dışında, kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahiplerinin açık rızasının alınması gerekir. Veri sahibinin açık rızasının bulunduğunun tespiti uygulamada genellikle yazılı onay alınarak belirlenir.
  Veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, veriler işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi ve yanlış işlenen verilerin düzeltilmesini talep etme, verilerin işlenme amacını ile bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, işlenme amacı ortadan kalkan verilerin silinmesini veya yok edilmesi ile 3. kişilere bildirim yapılmasını isteme, yurt içi ve dışında verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle uğradıkları tüm zararlarının giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
  Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ederken, veri işleyen veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi tanımlamaktadır.
  24 Mart 2016 tarihinden önce rehbere eklenen kişilere kurumunuzun KVKK politikası hakkında bilgilendirme yapmanız yeterlidir. 24 Mart 2016 tarihinden sonra rehbere eklenen kişilerden, KVKK servisi ile izin alabilirsiniz. Kişiler bilgilerinin kullanılmasına ve saklanmasına açık rıza göstermelidir.
  KVKK servisinizi aktif hale getirmek için bizi arayabilirsiniz. 0216 576 38 48.
  Müşterilerinize sizin için hazırladığımız örnek metinleri gönderebilirsiniz. Bilgilendirme metinlerine firmanıza ait olan ve web sitenizde yer alan “Kişisel verilerin korunması” hakkındaki politika yazınızın linkini eklemenizi öneririz.

  Örnek-1
  Değerli Müşterimiz,
  Kişisel bilgilerinize önem veriyor, verilerinizi güvenli bir şekilde koruyor ve ilgilenebileceğiniz kampanyalarımız hakkında size bilgi vermek işin verilerinize başvuruyoruz. Size özel ayrıcalıklar sunmaya devam edebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izninize ihtiyaç duyuyoruz. Aydınlatma metnine ulaşmak ve onay vermek için tıklayınız. 

  Örnek-2
  Değerli müşterimiz ,marka adı olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki detaylara Markanın bilgilendirme metninin linki linkinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj bilgilendirme amaçlı gönderilmiştir.

  Örnek-3
  Sayın Müşterimiz, marka adı olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarınızı içeren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine Markanın bilgilendirme metninin linki adresinden ulaşabilirsiniz. 

  Örnek-4
  Sayın Müşterimiz, Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak veri tabanımızda tutuyoruz. Aydınlatma metnine Markanın bilgilendirme metninin linki adresinden ulaşabilirsiniz. 

  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararını inceleyebilirsiniz.
  İncelemek İçin Tıklayınız

  BAŞVURU FORMU

  Çözümlerimiz ve mevcut datanız ile ilgili kafanızda soru işaretleri varsa, hemen bizimle iletişime geçin.
  JetSMS+ Müşteri Destek Hattı 0 (216) 576 3848