JETSMS+ İzinli Pazarlama - Yeni Yönetmelikle Uyumlu

Yeni yönetmelik kapsamında alıcı kitlenize ücretsiz ve kolay ret hakkı imkanı tanımanız gerekmektedir!

JETSMS+ İzinli Pazarlama Servisleri ile SMS gönderilerinizin sonuna Biotekno kısa numarası veya size özel alacağımız özel kısa numara ile , müşterilerinizin ücretsiz bir şekilde SMS atabileceği ONAY ve RET bildirimlerini otomatik olarak yönetebileceksiniz!

JETSMS+ İZİNLİ PAZARLAMA

Müşterilerinizden alacağınız ONAY ve RET Bildirimlerini yönetecebileceğiniz JETSMS+ İZİNLİ PAZARLAMA Servisleri yayında!

Kısa Numara

Kısa numaramız hazır ve belirleyeceğiniz bir anahtar kelime üzerinden Onay ve Ret taleplerinizi yönetebilmekte.

Kuruma Özel Numara

İsteğe bağlı olarak Onay ve Ret Mesaj trafik yoğunluğunuza göre size bir kısa numara temini ile de gerçekleştirebiliyor.

Yeni Elektronik Ticaret Yönetmeliği ile Uyum

Yeni Eticaret Kanunu ilgili yönetmeliğindeki ücretsiz ve kolay ret hakkını sunuyoruz.

JetSMS+ ile %100 Entegre

Mesaj alımlarınız JetSMS+ rehberinizle entegre olacak ve eşzamanlı olarak size raporlanacaktır.

JETSMS+ İzinli Pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılıyor

İzinli Pazarlama Servisiniz kullanımınızı bekliyor.

Başvur

SERVİSİN ÖZELLİKLERİ

JetSMS+ İzinli Pazarlama Servislerini yeni Eticaret Kanunu ve Yönetmeliğiyle %100 uyumlu bir şekilde tasarladık

Onay Alımları

Müşterilinizin Marka yazarak kolayca listenize dahil olmasını sağlayabilirsiniz!

Ret Alımları

Müşterilerinizden Markanız Ret yazarak listenizden çıkmasını sağlayabilirsiniz!

Otomatik Cevap

Müşterilerinize Onay ve Ret Bildirimlerine otomatik olarak cevap dönebilirsiniz!

Raporlama

Tüm Onay ve Ret mesaj alımlarınız sistemimizde raporlanır!

Müşterileriniz İçin Ücretsiz

Müşterilinizin Onay ve Ret bildirimlerinde müşterilerinize maliyet yansımayacaktır!

%100 Entegre

JetSMS+ İzinli Pazarlama Servisleri, JetSMS+ servisleriyle %100 entegredir!

Örnek Senaryolar

Servis kullanım senaryolarına örnek mesaj örneklerini sizler için derledikSıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını Sizler İçin Derledik

 • GSM operatörü ve STH operatörleri
 • Vakıf Üniversiteleri : www.yok.gov.tr
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ( Odalar, Barolar, Birlikler ) : www.euygulama.dpb.gov.tr
 • Kamuya yararlı dernekler : www.dernekler.gov.tr
 • Vergi Muafiyeti sağlanan vakıflar : www.gib.gov.tr
 • Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapan Kuruluşlar ( 6112 sayılı kanun hükümlerine göre )
 • Devlet kurumları
 • Mahalli İdareler ( Belediyeler, Muhtarlıklar )
 • Kamu Tüzel Kişilikleri
 • Alıcı kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla bilgilerini paylaşmış ve temin edilen bir mal veya hizmete ilgili değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletilerde onay almaya gerek yoktur.
 • Devam eden abonelik üyelik veya ortaklık durumunda borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın almak ve teslimat vb durumlar ilişkin bildirimlerde onay alma zorunluluğu aranamaz Ancak bu gönderim içeriklerinde mal ve hizmetin özendirilmesi veya tanıtımı yapılamaz.
 • Alıcı kitlesi kurumlar ( tacir ve esnaf ) olan gönderimlerde önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak gönderim yapılan tacir veya esnaf mesaj alımını ret etme hakkı bulunmaktadır, mesaj alımını ret ettikten sonra gönderim yapılamaz.
 • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre aracılık hizmeti faaliyetinde bulunan şirketlerin müşterilerine gönderilen ticari elektronik iletiler.

(REFERANS : Madde 6 – 1 / 6 – 2 / 6 – 3 / 6 – 4)

 • Onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla alınabilir.
 • Onayda alıcının kabul beyanı ayrıca adı soyadı ve iletişim adresi yer alır.
 • Onay metninde kabul beyanı önceden seçili olmaksızın seçili olmayacak şekilde sunulur.
 • Fiziksel ortamda izin alınabilir. Fiziksel ortamda alınan onayda onay verenin imzası aranır.
 • Onay elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkanı da sağlanarak, alıcıya aynı gün içinde iletilmelidir.
 • Alıcının elektronik iletişim adreslerine, ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
 • Onay alımı, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içine dahil ediliyorsa, sözleşmenin sonunda kabul beyanı, reddetme imkanı da bilgileri verilerek en 12 punto ile yazılı olarak belirtilmelidir.
 • Onay herhangi bir mal veya hizmetin temini için ön şart olamaz.
 • Onay ispat yükümlülüğü kuruma aittir.
 • Acente, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmelerinde taraflardan birine verilen onay, bu sözleşmeye konu olan mal hizmet ve marka ile sınırlı kalmak şartı ile sözleşmenin diğer tarafında içinde verilmiş sayılır.
  Örnek: Beyaz Eşya Bayisi müşterisinden onay aldığı zaman, mal ve hizmet sattığı markaya da onay almış sayılır.

(REFERANS : Madde 7 – 1 / 7 – 2 / 7 – 3 / 7 – 4 / 7 – 5 / 7 – 6 / 7 – 7 / 7 – 8 / 7 – 9 / 7 – 10)

 • Ticari elektronik iletinizin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Alınan onayın kapsamı, gönderilerin içeriği ile örtüşmelidir.
 • SMS iletilerinin içeriğinde, firmalar için Mersis No, şahıs işletmelerinde Ad Soyad ve TCKimlik Numarasına yer verilmesi gerekmektedir. *
 • Kurum kısa mesaj numarası, telefon, faks ve eposta adresi gibi iletişim bilgilerinden en az birini mesaj içeriğinde yer vermelidir.
 • Açık bir şekilde anlaşılamadığı takdirde mesaj içeriğinde tanıtım, kampanya, bilgilendirme gibi tanımlayıcı ibarenin yer alması gerekir.
 • İndirim, hediye gibi promosyonlar, mesaj içeriğinde açıkça beliritilmeli, Promosyana ait içeriklerin sunulması gerekliliği durumlarında ilgili şartların açıklandığı sayfaya link veya müşteri hizmetleri numaralarının mesak içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir.

* Email gönderileri içeriğinde, emailin başlığında veya içeriğinde, firmaları için Mersis No ve ticaret ünvanı, şahıs işletmeleri / esnaflar için Ad Soyad ve TCKimlik numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

(REFERANS : Madde 8 – 1 / 8 – 2 / 8 – 3 / 8 – 4 / 8 – 5 / 8 – 6 / 8 – 7)

Kurumunuzu temsil eden Mersis Numarasınızı www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kayıt olup öğrenebilirsiniz.
 • Her ileti içeriğinizde ret bildirim hakkı yer almalıdır. Müşterilerinizin hiçbir gerekçe göstermeden ileti almayı reddedebilir.
 • Kurumlar SMS almak istemeyen müşterilerinden, mesaj almak istemediklerine dair bilgiyi kolay ve ücretsiz bir yöntemle yükümlüdür.
 • Müşterinizin sizden mesaj almayı reddetmiş olması, alıcıya gönderim yapmak zorunlu olduğunuz koşullarda geçerli değildir.

(REFERANS : Madde 9 – 1 / 9 – 3 / 9 – 4 / 9 – 5 )

Yönetmelik kapsamında belirtilen Beşinci Bölüm / Çeşitli ve Son hükümler / Geçici Madde 2’ye göre Kanunun yürürlük tarihi 1 Mayıs’tan önce müşterilerinize mal ve hizmet teminine yönelik işlemler sırasında oluşmuş müşteri veritabanınız ONAYLI olarak kabul edilmektedir.

(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2)

Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2015 tarihinden önce kurumuzun sahip olduğu doğrudan mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiğiniz müşteri veritabanlarınız onaylı olarak kabul edilecektir.

Onay verdiği kabul edilen müşterilerinize ilk gönderinizde veritabanınızda kayıtlı olduğunuza dair bilgilendirme ile, reddetme hakkı tanınarak gönderim yapma hakkına sahipsiniz.

(REFERANS : Geçici Madde 1 – 2 / Geçici Madde 1 – 3)

Şikayet başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet kapısı veya bakanlığın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüklerinde yapılacaktır.

Denetim ve Ceza kesmeye yetkili kurum Ticaret ve Gümrük bakanlığı il müdürlükleridir.

5000 TL’ye kadar

 • İzin almadan ileti gönderilmesi durumunda
 • İletinin alınan onaya uygun olmaması durumunda
 • Denetim müfettişlerine ilgili belge ve bilgilerin verilmemesi durumunda

10.000 TL’ye kadar

 • Mesaj içerisinde Firma bilgilerinin yer almaması
 • Mesaj içinde Firma İletişim bilgilerinin olmaması durumunda

15.000 TL’ye kadar

 • İletinin reddetme hakkının verilmemesi durumunda
 • İndirim ve Promosyonlarda faydalanma şartlarının açıkça anlatılmadığı durumlarda

50.000 TL’ye kadar

 • İzin almadan gönderilen mesajın birden fazla kişiye gönderilmesi durumunda 10 katı ( 5000 X 10 )

BİLGİ BANKASI

Sizin için Yeni Eticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sıkça sorular sorularınız başta olmak üzere izinli pazarlamaya dair merak ettiğini tüm içerikleri derledik

Yeni Yönetmelik Sıkça Sorulan Sorular

Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Oku

BAŞVURU FORMU

Çözümlerimiz ve mevcut datanız ile ilgili kafanızda soru işaretleri varsa, hemen bizimle iletişime geçin … JetSMS+ Müşteri Destek Hattı 0 (216) 576 3848